Yoon Jin-yi Esquire Magazine

Actress Yoon Jin-yi in Korean Esquire Magazine (July 2014) with a mature image.

Yoon Jin Yi Korean Esquire Magazine

[Read more…]

Yoon Jin-yi Lovcat endorsement

Rising star Yoon Jin-yi’s endorsement photos for Korean fashion brand Lovcat.

Yoon Jin Yi Korean Lovcat handbags

[Read more…]